เพิ่มเพื่อน

สมัครสมาชิก

1. แพ็กเกจและโดเมนเนม
  Enterprise (8,500 บาท/ปี)  
 จดโดเมนใหม่ (โดเมนส่วนตัว)   มีโดเมนอยู่แล้ว 
2. ข้อมูลส่วนตัว

* รหัสผ่านต้องประกอบด้วย ตัวอักษรตัวเล็กอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร, ตัวอักษรตัวใหญ่ และอักษรพิเศษ ( ^$+-*/|()[]{}.,?!_=&@~%#:;'" ) หรือ ตัวเลข และรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 9 ตัวอักษร
3. การชำระเงิน
4. ค่าบริการ
0.00 .- 
0.00 .- 
28.00 .- VAT 7%
428.00 .-