อัพเดทระบบ

อัพเดทระบบ แสดงจำนวนสินค้าในตะกร้า

ShopUp.com อัพเดทระบบใหม่ แสดงจำนวนสินค้าในตะกร้าสินค้า เมื่อทำการเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า ลด-เพิ่ม จำนวนสินค้าในหน้ารายการสั่งซื้อ