เพิ่มเพื่อน

กฎระเบียบการใช้งาน

หากต้องการลงทะเบียน ต้องทำการยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
  • ไม่อนุญาติให้นำสื่อที่ผิดศีลธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีของไทย สิ่งผิดกฏหมายต่างๆ ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ สื่อลามก อนาจาร คลิปวิดีโอ เพลงทุกรูปแบบเก็บไว้ใน Server ของ Shopup.com หากพบว่ามีสิ่งที่ถูกห้ามบริษัทจะลบออก โดยไม่จำเป็น ต้องแจ้ง ล่วงหน้า และ ปิดการให้บริการทันที โดยจะไม่มีการคืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆให้กับผู้ใช้บริการ
  • ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้ใช้บริการ อันมีสาเหตุจากการที่ไม่สามารถใช้งาน Domain Name ได้หรือการเสียหาย สูญหาย ของข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการขาดรายได้ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากทางบริษัทได้
  • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงแจ้งให้เราทราบทาง Email , Fax หรือ โทรศัพท์พร้อมบอก Username , Password สำหรับการใช้งาน หากขอเลิกการใช้บริการก่อนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ ไม่สามารถขอคืนค่าบริการใดๆ จาก Shopup.com ได้
  • Shopup.com จะเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้เป็นความลับ ยกเว้นจะมีการทำเรื่องร้องขอข้อมูลมาจากหน่วยงานของราชการเท่านั้น
  • นโยบายต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า